برپسب - اعلام رای دیدار تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس تهران