برپسب - اطلاعیه کمیته مربیان

مربیان

اطلاعیه کمیته مربیان

احد نظر زاده مسؤول کمیته آموزش و مربیان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ کلیه مربیان (حرفه ای و A آسیا) که در گردهمائی دانش افزایی دو روزه تبریز شرکت نموده بودند