هیئت فوتبال تبریز
امور شهرستان ها

انتصاب در هیأت فوتبال شهرستان چاراویماق

انتصاب در هیأت فوتبال شهرستان چاراویماق

احد درّی مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ آقای مهدی حبیب الهی طی ابلاغی بعنوان رئیس هیأت فوتبال شهرستان چاراویماق به مدت چهار سال منصوب شدند.

متن حکم بدین ترتیب می باشد:

جناب آقای مهدی حبیب الهی

با سلام

احتراما بنا به پیشنهاد کتبی اداره ورزش و جوانان شهرستان چاراویماق به شماره 12/278 مورخه 91/5/8 به موجب این ابلاغ جناب عالی به سمت رئیس هیأت فوتبال آن شهرستان به مدت چهار سال منصوب می شوید، امید است با درایت و تلاش و کوشش فراوان در امورات محوله و کشف استعدادها و شکوفائی فوتبال آن شهرستان موفق و مؤید بوده باشید.

 

جواد ششگلانی

رئیس هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی