بازدید از شهرستان هریس
امور شهرستان ها

بازدید از شهرستان هریس

بازدید از شهرستان هریس

دری مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ جهت بازدید از شهرستان هریس در جلسه ای با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان هریس ، رئیس هیأت فوتبال هریس و اینجانب در محل اداره ورزش و جوانان این شهرستان برگزار گردید .

در این جلسه در خصوص چمن مصنوعی استادیوم شهرستان بحث و تبادل نظر گردید و بنا به گزارش و اظهارات آقای اولیائی رئیس اداره ورزش و جوانان هریس مبلغ پانصد و پنجاه میلیون تومان که از محل تامین اعتبارات شهرستان هریس جهت احداث چمن مصنوعی تخصیص یافته و مقرر گردیده که مابقی مبلغ نیز مورد پیگیری است ، فرماندار محترم قول مساعد داده اند که مبلغ فوق ظرف روزهای آتی تامین گردد.

دری اضافه کرد: مقرر گردید در چند روز آینده جلسه ای با حضور نماینده محترم هریس ، فرماندار محترم، شهردار و شورای اسلامی شهر و هیأت فوتبال استان و رئیس اداره ورزش و جوانان هریس – رئیس هیأت فوتبال این شهرستان در جهت نهائی کردن بودجه چمن مصنوعی در محل فرمانداری تشکیل خواهد شد.