بازدید از شهرستان عجب شیر
امور شهرستان ها

بازدید از شهرستان عجب شیر

 

 

 

بازدید از شهرستان عجب شیر

احد دری مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛تعدادی از اعضای کمیته های هیأت فوتبال استان به ریاست جناب آقای حاج جواد ششگلانی در شهرستان عجب شیر یافتند و در جلسه فرمانداری شهرستان عجب شیر شرکت نمودند که در بررسی و راهکارهای مناسب حاضرین در جلسه و جناب آقای طاهری فرماندار محترم و جناب آقای ششگلانی و اهالی فوتبال رئیس اداره ورزش و جوانان – سرپرست هیأت فوتبال جناب آقای سالار نیار و جمعی از کمیته های هیأت فوتبال عجب شیر نقطه نظرات خود را در جهت حل مشکلات فوتبال عجب شیر بیان نمودند.