پیگیری مصوبات شهرستان اهر
امور شهرستان ها

پیگیری مصوبات شهرستان اهر

پیگیری مصوبات شهرستان اهر

احد دری مسؤول کمیته شهرستانهای هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ جهت پیگیری مصوبات جلسه شهرستان اهر که در مورخه ۹۳/۶/۱ در فرمانداری اهر تشکیل یافته بود روز یکشنبه مورخه ۹۳/۶/۸ ساعت ۱۲ ظهر به این شهرستان اعزام و مقرر گردید که تیم امید ارسباران با تیمی قوی و منسجم در مسابقات امید کشوری حفظ و جزو سهمیه اهر در مسابقات کشوری شرکت کند.

دری افزود: در تاریخ فوق و روز جاری به شهرستان کلیبر اعزام و موضوع استعفای بهنام رهبر مورد بررسی قرار گرفت و با رئیس اداره ورزش و جوانان آقای وجودی تبادل افکار گردید که پس از بررسی اقدام لازم معمول گردید.