بازدید از شهرستان خداآفرین
امور شهرستان ها

بازدید از شهرستان خداآفرین

 بازدید از شهرستان خداآفرین

احد دری مسؤول کمیته امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ در پی رسیدگی به مسائل و مشکلات مربوط به فوتبال در مناطق محروم مرزی استان اعضای هیأت فوتبال در معیت ریاست محترم هیأت فوتبال استان روز پنجشنبه مورخ 92/7/11 رأس ساعت 12:00 میهمان هیأت فوتبال شهرستان خداآفرین (خمارلو) بودند.

این جلسه در محل فرمانداری شهرستان خداآفرین با حضور مسؤولین شهر و شورای شهر خمارلو و اعضای کمیته های هیأت فوتبال شهرستان خداآفرین برگزار و تصمیمات لازم در خصوص ارتقاع سطح کیفی و کشف استعدادها و همچنین کمک و مساعدت لازم در جهت مرتفع سازی مشکلات فوتبال اتخاذ گردید.