بازدید از شهرستان اهر
امور شهرستان ها

بازدید از شهرستان اهر

 

بازدید از شهرستان اهر

دری مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ با عنایت به برگزاری کلاس مربیگری D آسیا در شهرستان اهر و بررسی مشکلات تیم فوتبال امید ارسباران اهر جلسه ای برگزار گردید که خوشبختانه شرکت کنندگان در جلسه از برگزاری کلاس مربیگری اظهار رضایت داشتند و در خصوص سهمیه تیم فوتبال امید ارسباران اهر تمهیدات لازم اندیشیده شد.