بازدید از شهرستان اهر
امور شهرستان ها

بازدید از شهرستان اهر

 

 

 

بازدید از شهرستان اهر

دری مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ به دعوت رئیس هیأت فوتبال شهرستان اهر جلسه ای در هیأت فوتبال شهرستان اهر در خصوص ابقای تیم امید ارسباران که در کشوری فعالیت می نماید، بررسی افراد شرکت کننده در کلاس مربیگری D شهرستان اهر برگزار گردید سپس در جلسه ای دیگر در محل فرمانداری با حضور رئیس هیأت فوتبال اهر – مسؤول امور مالی هیأت فوتبال اهر – آقای اسدی رئیس اداره ورزش اهر  در خدمت آقای صدیقی فرماندار محترم این شهرستان برگزار گردید و آقای فرماندار حمایت تمام جانبه خود را برای نگهداری تیم امید ارسباران اعلام داشته و تائید نمودند تا این تیم در شهرستان بماند.