جلسه هیأت فوتبال استان با پیشکسوتان فوتبال اسکو
امور شهرستان ها

جلسه هیأت فوتبال استان با پیشکسوتان فوتبال اسکو

 

جلسه هیأت فوتبال استان با پیشکسوتان فوتبال اسکو

دری مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ بنا به دعوت ویژه اداره ورزش و جوانان شهرستان اسکو در معیت تعدادی از اهالی و پیشکسوتان اسکو در اداره ورزش و جوانان جلسه ای ترتیب یافت و پس از شنیدن نقطه نظرات مقرر گردید فردی واجد شرایط توسط پیشکسوتان تعیین و به رئیس اداره ورزش و جوانان اسکو معرفی گردد تا به هیأت فوتبال استان پیشنهاد و ابلاغ آن پس از بررسیهای لازم صادر گردد که جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل و محمد خاتمه یافت.

دری  اضافه کرد؛ در جلسه ای دیگر که نیز به دعوت اهالی فوتبال و پیشکسوتان فوتبال اسکو و بدستور ریاست هیأت فوتبال استان با حضور معاون فرماندار و رئیس اداره ورزش و جوانان و دبیر هیأت فوتبال استان برگزار گردید و علت کناره گیری آقای عبدل زاده بررسی گردید و حاضرین پس از بحث و بررسی نهایتا مقرر گردید که چون موضوع عزل و نصب در تشکیلات داخلی اداره ورزش و جوانان است بایستی در اداره ورزش و جوانان اسکو حل و فصل گردد و به همین منظور جلسه ای در اداره ورزش اسکو برگزار شد که در این جلسه دبیر هیأت فوتبال استان و رئیس اداره ورزش و جوانان اسکو و مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان حضور داشتند مقرر گردید که فعلا طی ابلاغی سرپرستی هیأت فوتبال اسکو به رئیس محترم اداره ورزش و جوانان موکول شود که این امر طی ابلاغ شماره ۱۱۰/۲۸/۱۰۳۴۵ مورخه ۹۳/۶/۱ عملی گردید و تا طی دو هفته آینده فردی به متصدی هیأت فوتبال اسکو معرفی خواهد شد.