بازدید از شهرستان ملکان
امور شهرستان ها

بازدید از شهرستان ملکان

 بازدید از شهرستان ملکان

به منظور بررسی مشکلات تعدادی از اعضای محترم کمیته های هیأت فوتبال استان به ریاست آقای ششگلانی در شهرستان ملکان حضور یافته و در جلسه ای که در اداره ورزش و جوانان با حضور شهردار- رئیس شورای اسلامی و نماینده فرماندار و تعدادی از اعضای شورای اسلامی و مسؤولین کمیته های هیأت فوتبال – رئیس اداره ورزش و جوانان و سرپرست فعلی اداره ورزش و جوانان و رئیس هیأت فوتبال ملکان برگزار گردید شرکت نمود.

در این جلسه حاضرین نقطه نظرات خویش را جهت مرتفع سازی مشکلات فوتبال شهرستان ملکان بیان نموده و به اتفاق نظر مسؤولین شهر و هیأت فوتبال استان قول مساعد دادند که در روزهای آتی به جهت پیشرفت فوتبال ملکان اقدام موثری بردارند که مهمترین دغدغه مسؤولین اداره ورزش و هیأت فوتبال نبود آب مناسب در استادیوم ملکان است که چمن ورزشگاه تقریباً نامساعد و خشک شده بود. 

بازدید از شهرستان ملکان