جلسه هیأت فوتبال استان در شورای اسلامی سردرود
امور شهرستان ها

جلسه هیأت فوتبال استان در شورای اسلامی سردرود

 

 

 

جلسه هیأت فوتبال استان در شورای اسلامی سردرود

احد دری مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ اعضای هیأت فوتبال استان به ریاست جناب آقای ششگلانی در هیأت فوتبال و شورای اسلامی شهر سردرود جهت بررسی مشکلات فوتبال سردرود حضور یافتند که در این جلسه با عنایت به اینکه اهالی فوتبال ، رئیس اداره ورزش و سرپرست هیأت فوتبال سردرود و تعدادی از اعضای شورای اسلامی و رئیس شورای اسلامی سردرود نیز حضور داشتند در این جلسه پربار در تمامی زمینه ها تبادل افکار شد.