بازدید از شهرستان مراغه
امور شهرستان ها

بازدید از شهرستان مراغه

بازدید از شهرستان مراغه 

دری مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ بنا به دعوت هیأت فوتبال شهرستان مراغه، ریاست هیأت فوتبال در معیت تعدادی از اعضای محترم کمیته های هیأت فوتبال استان در فرمانداری مراغه حضور یافتند و جلسه ای بعد از اقامه نماز جماعت ظهر در فرمانداری مراغه، حضور معاون فرماندار- رئیس اداره ورزش – رئیس هیأت فوتبال مراغه جناب آقای طاهری و تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهرستان مراغه و اعضای کمیته های هیأت فوتبال مراغه تشکیل یافت و در بررسی مشکلات فوتبال مراغه مباحثی انجام پذیرفت و مقرر گردید تمامی دست اندرکاران ورزشی در امر توسعه فوتبال مراغه متفق القول دست به کار شوند و مراغه را به قطب فوتبال استان برگردانند.

دری افزود: جلسه ای مجدد در اداره ورزش و جوانان مراغه تشکیل یافت و اهالی فوتبال و اعضاء کمیته های فوتبال و صاحب نظران پیشنهاد و نظر خود را اعلام داشتند و مقرر گردید یک کارگروه داوری استان در جلسه ای در هیأت فوتبال استان موضوع داوری شهرستان مراغه با حضور ریاست هیأت فوتبال استان بررسی و سامان دهند.

وی گفت: اعضای هیأت فوتبال در جمع پیشکسوتان فوتبال مراغه در استادیوم ورزشی تختی مراغه مسابقه ای انجام دادند که نهایتاً نتیجه بازی با حساب ۵ بر ۲ به نفع تیم هیأت فوتبال استان به پایان رسید.

بازدید از شهرستان مراغه

بازدید از شهرستان مراغه

بازدید از شهرستان مراغه