بازدید از شهرستان عجب شیر، مرند
امور شهرستان ها

بازدید از شهرستان عجب شیر، مرند

بازدید از شهرستان عجب شیر، مرند

احد دری مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ جهت دیدار و تبادل افکار جلسه ای در شهرستان عجب شیر برگزار گردید و در خصوص زمین چمن ورزشگاه شهرستان و همچنین در خصوص مکان برگزاری مسابقات توافقاتی حاصل گردید این جلسه با حضور ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان عجب شیر و رئیس هیأت فوتبال سابق شهرستان عجب شیر و اهالی فوتبال برگزار گردید.

دری در ادامه افزود: شهرستان مرند یکی از شهرستان هایی می باشد که فعالیت چشمگیری در عرصه فوتبال استان دارد . چندی پیش مشکلاتی داشتند که پس از تشکیل جلسات متعدد با ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان مرند، اهالی فوتبال و مسؤولین شهر که در نهایت پس از تنظیم صورتجلسه اقای حمید سیاحی مجدداً در سمت خود (رئیس هیأت فوتبال شهرستان مرند) ابقاء شدند .

لازم به یادآوری است آقای حمید سیاحی چندی پیش به دلیل پاره ای از مسائل و مشکلات قصد داشتند ادامه کار ندهند.