بازدید از شهرستان مراغه
امور شهرستان ها

بازدید از شهرستان مراغه

بازدید از شهرستان مراغه

دری مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ جهت بازدید از فعالیت های هیأت فوتبال شهرستان مراغه و تبادل افکار با ریاست اداره ورزش و جوانان آن شهرستان و برگزاری جلسه با مسؤولان ورزش و فرمانداری و نماینده محترم مردم عجب شیر و مراغه در مجلس شورای اسلامی وارد شهرستان شدیم.

دری اضافه کرد؛ در این جلسه در خصوص مشکلات فوتبال و ترمیم چمن طبیعی استادیوم مراغه بحث و بررسی انجام شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مراغه آقای حاجی محمدی در این جلسه اعلام نمودند که بودجه ترمیم چمن طبیعی ورزشگاه حل شده و اعتبار آن توسط اداره کل تامین گردید و در آینده ای نزدیک ترمیم خواهد شد.