بازدید از شهرستان کلیبر
امور شهرستان ها

بازدید از شهرستان کلیبر

 بازدید از شهرستان کلیبر

دری مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ جلسه ای بمنظور بررسی مشکلات با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کلیبر – خداآفرین و بخش آبش احمد برگزار و مشکلات آنان بررسی و صورتجلسه گردید.
دری اضافه کرد؛ در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان کلیبر یکدوره کلاس مربیگری توجیهی فوتسال نیز برگزار می شد که از نزدیک بازدید بعمل آمد و پیام ریاست هیأت فوتبال استان هم در آن کلاس ابلاغ گردید.