جلسه مشترک رئیس هیأت فوتبال عجب شیر با کمیته داوران هیأت فوتبال استان
امور شهرستان ها

جلسه مشترک رئیس هیأت فوتبال عجب شیر با کمیته داوران هیأت فوتبال استان

جلسه مشترک رئیس هیأت فوتبال عجب شیر با کمیته داوران هیأت فوتبال استان

احد دری مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ به منظور بررسی مشکلات داوری شهرستان عجب شیر جلسه ای با حضور رئیس هیأت فوتبال عجب شیر ، مسؤول کمیته داوران هیأت فوتبال استان و مسؤول امور شهرستانهای استان در محل کمیته داوران استان تشکیل یافت.

در این جلسه آقای سالارنیار رئیس هیأت فوتبال عجب شیر از زحمات بیدریغ کمیته داوران استان آقای اصغرزاده تقدیر و تشکر نموده و از لطفی که به داوران عجب شیر داشتند ابراز خرسندی نمودند و حل مشکلات داوران دیگر را نیز در عجب شیر خواستار شدند .

رئیس کمیته داوران در راستای حل مشکلات داوری اعلام آمادگی نمودند تا در جهت حل مشکلات بحق و قانونی داوران تمام تلاش خود را بکار گیرند.