نشست منطقه ای مشترک رؤسای ادارات ورزش و جوانان و رؤسای هیأت فوتبال شهرستانها
امور شهرستان ها

نشست منطقه ای مشترک رؤسای ادارات ورزش و جوانان و رؤسای هیأت فوتبال شهرستانها

 

 

 

نشست منطقه ای مشترک رؤسای ادارات ورزش و جوانان و رؤسای هیأت فوتبال شهرستانها

دری مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ بمنظور حل مشکلات شهرستانها نشست منطقه ای مشترک رؤسای ادارات ورزش و جوانان و رؤسای هیأت فوتبال شهرستانهای هشترود- میانه- چاراویماق و مراغه با مدیریت امور شهرستانها در شهرستان هشترود در مورخه 92/9/13 روز چهارشنبه رأس ساعت 11 صبح برگزار خواهد شد.