جلسه در شهرستان ورزقان
امور شهرستان ها

جلسه در شهرستان ورزقان

جلسه در شهرستان ورزقان

در راستای بررسی مشکلات منطقه و بازسازی زمین چمن استادیوم شهرستان ورزقان جلسه ای با حضور رئیس هیأت فوتبال استان آقای حاج جواد ششگلانی- نماینده محترم شهرستان ورزقان و خاروانا آقای مهندس دهقان- فرماندار ورزقان آقای وفادار- مدیر فنی اداره کل ورزش و جوانان استان آقای مهندس شرفشاهی- مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان آقای احد دری – رئیس اداره ورزش و جوانان ورزقان و مدیر روابط عمومی و امور رسانه های هیأت فوتبال استان آقای محمد رضا تقیون و رئیس هیأ فوتبال ورزقان آقای پور حیدر در محل فرمانداری شهرستان ورزقان برگزار گردید.

در این جلسه به مسایل جاری فوتبال و نگاه جوانان منطقه به ورزش و جایگاه ویژه آن در فوتبال منطقه بحث و گفتگو گردید و نهایتا نماینده محترم و فرمانداری و کلیه حاضرین در جلسه باتفاق قول دادند که با کمک مالی و مساعد مس سونگون امورات ورزش در ورزقان سر و ساما یابد و در خصوص ایجاد مجتمع ورزشی بزرگ مس سونگون فرماندار محترم در تحویل زمین ملی مطروحه به مساحت 50 هکتار اقدام لازم را مبذول دارند و مقرر گردید با رایزنی مس سونگون جلسه آخر سال رؤسای هیأت فوتبال شهرستانهای استان در کارخانه مس سونگون به میزبانی آنان برگزار گردد و جلسه راس ساعت 13:00 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.