بازدید از شهرستان هوراند
امور شهرستان ها

بازدید از شهرستان هوراند

 

بازدید از شهرستان هوراند

احد دری مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛  در پی ارتقاء سطح کیفی و جهت بررسی مشکلات فوتبال مناطق محروم حاج آقا ششگلانی رئیس هیأت فوتبال استان به همراه روسای کمیته مربیان- داوران – روابط عمومی – پشتیبانی – امور شهرستانها از نزدیک مشکلات موجود هیأت فوتبال شهرستان هوراند را بررسی نمودند .

در این جلسه که رئیس شورای اسلامی شهر هوراند – بخشدار – رئیس اداره ورزش و جوانان- رئیس هیأت فوتبال شهرستان اهر و هوراند نیز حضور داشتند هر کدام نقطه نظرات خویش را در راستای کمک به حل مشکلات ورزش خصوصا فوتبال بیان نمودند سپس ریاست هیأت فوتبال استان از فرماندار و حاضرین در جلسه از توجهات خاص آنان نسبت به حل مشکلات ورزش منطقه و فوتبال تشکر و قدردانی نمودند و با اعلام سیاست کلی ورزش در جامعه اسلامی و دولت اظهار داشتند که هیأت فوتبال استان آمادگی دارد در کمک به فوتبال منطقه محروم هوراند از هیچ کمکی دریغ ننماید و مشکلات منطقه را حتما به سمع و نظر مسؤولین استان خواهد رساند تا کمک و مساعدت لازم انجام پذیرد .

 بازدید از شهرستان هوراند

بازدید از شهرستان هوراند

بازدید از شهرستان هوراند

بازدید از شهرستان هوراند

بازدید از شهرستان هوراند

بازدید از شهرستان هوراند

بازدید از شهرستان هوراند

بازدید از شهرستان هوراند