جلسه مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان در شهرداری بخش خواجه
امور شهرستان ها

جلسه مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان در شهرداری بخش خواجه

 

 

 

جلسه مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان در شهرداری بخش خواجه

احد دری مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ به منظور حل مشکلات فوتبال منطقه شهرستان هریس و بخشهای تابعه جلسه ای با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان و رئیس هیأت فوتبال هریس- رئیس شورای شهر خواجه- شهردار شهر خواجه- رئیس اداره ورزش و جوانان خواجه- و جمعی از مدیران مدارس فوتبال و نیز با حضور اینجانب در محل شهرداری خواجه برگزار گردید که پس از گفتگوها و بحثهای مؤثر در خصوص ورزش فوتبال ، تصمیمات لازم جهت رشد و شکوفائی رشته پر مخاطب فوتبال اتخاذ و صورت جلسه گردید.

در خاتمه جلسه همراه با حاضرین در جلسه از میادین قبلی فوتبال منطقه و همچنین از سالنهای حاضر بازدید و نواقص آن را تحت شعاع جلسه مورد بررسی قرار داده شد.