نشست مشترک مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان با مسؤولین شهرستان آذرشهر و گوگان
امور شهرستان ها

نشست مشترک مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان با مسؤولین شهرستان آذرشهر و گوگان

 

 

 

نشست مشترک مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان با مسؤولین شهرستان آذرشهر و گوگان

نشست مشترک رؤسای هیأت فوتبال آذرشهر و گوگان به منظور بررسی مشکلات فوتبال در شهرستانها روز چهارشنبه مورخه 92/10/18 با مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان در محل اداره ورزش و جوانان گوگان برگزار گردید.

این جلسه که با حضور رؤسای هیأت فوتبال آذرشهر و گوگان و نیز رئیس اداره ورزش و جوانان گوگان و همچنین مسؤولین کمیته های هیأت فوتبال گوگان تشکیل یافت در ابتدا آقای دری مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان ضمن خیر مقدم گویی به حاضرین در جلسه و نیز با تشکر از بانی جلسه به مختصری از شرح وظایف و سلسله مراتب ادارات ورزش و جوانان اشاره نمودند و اظهار داشتند رؤسای هیأت فوتبال شهرستانها بازوان ادارات ورزش و جوانان هستند و در هر صورت بایستی تحت نظر ادارات ورزش فعالیت نمایند و در کلیه امور علی الخصوص فوتبال هماهنگی لازم را با رؤسای ادارات داشته باشند چرا که متولی ورزش در شهرستانها ادارات ورزش و جوانان هستند .

در ادامه آقای علیزاده رئیس اداره ورزش و جوانان گوگان ضمن خیر مقدم گویی در خصوص عدم هماهنگی هیأت فوتبال گوگان با اداره ورزش و جوانان گوگان ایراد سخن نمودند که کاملا بجا تلقی شد و آقای قصابی نیز در خصوص فعالیت هیأت فوتبال گوگان مطالبی را مطرح و پاره ای از مشکلات موجود در هیأت فوتبال گوگان من الجمله نیمه تمام ماندن استادیوم گوگان از ده سال قبل را اشاره نمودند و از مسؤولین امر خواستند که مسائل و مشکلات موجود رسیدگی لازم را نمایند.