بررسی مشکلات هیأت فوتبال بخش گوگان
امور شهرستان ها

بررسی مشکلات هیأت فوتبال بخش گوگان

 

 

 

بررسی مشکلات هیأت فوتبال بخش گوگان

احد دری مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ جهت بررسی مشکلات هیأت فوتبال بخش گوگان جلسه ای روز چهارشنبه مورخه 92/10/18 ساعت 12 ظهر در آن شهر با حضور ریاست اداره ورزش و جوانان و رئیس هیأت فوتبال بخش گوگان و مسؤول امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان برگزار خواهد شد تا ان شاءالله مشکلات آن بخش نیز حل شود.