انتصاب در هیأت فوتبال شهرستان عجب شیر
امور شهرستان ها

انتصاب در هیأت فوتبال شهرستان عجب شیر

انتصاب در هیأت فوتبال شهرستان عجب شیر

طی ابلاغ از سوی رئیس هیأت فوتبال استان و بنا به پیشنهاد اداره ورزش و جوانان شهرستان عجب شیر، آقای کریم رزقی به سمت سرپرست هیأت فوتبال شهرستان عجب شیر  به مدت ۳ ماه از اول فروردین ماه سال ۹۲ منصوب شدند.