نشست رؤسای هیأتهای فوتبال شهرستانها با مسؤولین هیأت فوتبال استان
امور شهرستان ها

نشست رؤسای هیأتهای فوتبال شهرستانها با مسؤولین هیأت فوتبال استان

نشست رؤسای هیأتهای فوتبال شهرستانها با مسؤولین هیأت فوتبال استان

نشست رؤسای هیأتهای فوتبال شهرستانها با مسؤولین هیأت فوتبال استان بمنظور بحث و بررسی و رفع مشکلات فوتبال شهرستانها جلسه ای در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان مرند برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا رئیس اداره ورزش و جوانان و رئیس هیأت فوتبال شهرستان مرند ضمن خیر مقدم گوئی به مشکلات موجود در شهرستان خود پرداختند و در ادامه جلسه رؤسا و نمایندگان هیأت های فوتبال شهرستان ها مشکلات موجود خود را در حوزه کاری خود بیان نمودند و در نهایت حاج آقا ششگلانی رئیس هیأت فوتبال استان به ترتیب به موارد مطرح شده جواب کافی و لازم را ارائه و از مسؤولین کمیته های استانی خواستند که مشکلات شهرستانها را در اولویت کاری خود قرار دهند .

حاج آقا ششگلانی خطاب به مسؤول امور شهرستانها اعلام فرمودند که جمع بندی نواقصات و مشکلات شهرستانها با همیاری رؤسای هیأت فوتبال شهرستانها و ادارات ورزش و جوانان آنان جلساتی با نمایندگان مجلس همان شهرستانها و فرمانداران برگزار تا در اسرع وقت تمامی مشکلات شهرستانها مرتفع گردد.

همچنین در این جلسه مقرر گردید در اسرع وقت جلسه ای با  فرماندهی محترم ناحیه انتظامی استان جهت مرتفع سازی پوشش امنیتی مسابقات فوتبال و فوتسال در شهرستانها برگزار تا مشکل نیروی انتظامی نیز در شهرستانها حل شود.

در خاتمه جلسه از رئیس هیأت فوتبال شهرستانهای شبستر و مراغه بدلیل میزبانی در فستیوال مدارس فوتبال رده سنی 10، 11 و 12 سال با اهداء لوح و هدیه تجلیل شد.