بازديد از شهرستان ورزقان
امور شهرستان ها

بازديد از شهرستان ورزقان

بازديد از شهرستان ورزقان

احد درّي مسؤول كميته امور شهرستانهاي هيأت فوتبال استان اعلام كرد؛ بمنظور بررسي مشكلات شهرستان ورزقان رياست هيأت فوتبال استان در معيت دبير و تني چند از مسؤولين كميته ها از نزديك با تشكيل جلسه در شهرستان ورزقان به بررسي مشكلات موجود پرداختند.

اين جلسه در محل فرمانداري شهرستان ورزقان و با حضور فرماندار ، رئيس اداره ورزش و جوانان ، رئيس هيأت فوتبال ، مسؤولين كميته هاي هيأت فوتبال ورزقان ، شوراي اسلامي شهرستان ورزقان و جمعي از پيشكسوتان ورزشي اين شهرستان برگزار گرديد.

در اين جلسه ابتدا به مشكلات ورزشي در كارخانه مس و سونگون در رابطه با  ايجاد كمپ ورزشي در اين شهرستان پرداختند و مقرر گرديد زمين 20 هكتاري روز شنبه 91/3/13 فرمانداري شهرستان ورزقان در اختيار شركت مس سونگون قرار دهد تا نسبت به احداث و ايجاد فضاي ورزشي در اين كمپ اقدام نمايند.

در ادامه جلسه علت ساپورت نكردن تيم فوتبال مس سونگون  از طرف شركت  مورد بررسي  قرار گرفت .

مقرر گرديد تا آماده شدن كمپ مورد نظرنهادها و ارگانها در خصوص آماده سازي استاديوم شهرستان ورزقان مساعدت لازم انجام پذيرد.لازم بذكر است هم اكنون غلطك كاري در زمين استاديوم در حال انجام است.

فرماندار شهرستان ورزقان در خصوص برگزاري كلاسهاي داوري و مربيگري را از رياست هيأت فوتبال استان در خواست نمودند كه مورد قبول واقع گرديد و مقرر شد در اولين فرصت نسبت به اين امر مهم اقدام گردد.

رئيس هيأت فوتبال استان بهمراه هيأت همراه از امكانات و فضاهاي ورزشي شهرستان ورزقان بازديد نمودند.