بازدید از بخش باسمنج
امور شهرستان ها

بازدید از بخش باسمنج

بازدید از بخش باسمنج

احد دری مسؤول کمیته امور شهرستانهای هیأت فوتبال استان اعلام کرد. بمنظور بررسی مشکلات موجود در بخش باسمنج حاج آقا ششگلانی رئیس هیأت فوتبال استان به همراه آقای الهیاری پور معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز ، دبیر و مسؤول کمیته مربیان، جوانان و روابط عمومی این هیأت از نزدیک مشکلات موجود هیأت فوتبال بخش باسمنج را بررسی نمودند .

هیأت اعزامی پس از بازدید از زمین بازی و سالن های ورزشی موجود در این بخش در محل اداره ورزش و جوانان بخش باسمنج حضور پیدا کرده و جهت حل مشکلات تشکیل جلسه دادند در این جلسه علاوه بر رئیس اداره ورزش و جواانان باسمنج از اعضای شورای اسلامی شهر نیز حضور داشتند.

وی اضافه کرد؛ ایجاد فنس بر روی دیوار را اداره ورزش و جوانان و هیأت فوتبال استان تقبل نموده و شورای اسلامی شهر و شهرداری باسمنج نیز متعهد شدند تا نسبت به ایجاد رختکن و سرویس بهداشتی اقدام نمایند و در خصوص ایجاد چمن مصنوعی مقرر گردید در جلسه ای با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز بررسی و اقدامات لازم مبذول گردد.