جلسه مشترک رؤسای هیأت فوتبال شهرستانها و مسؤولین هیأت فوتبال استان
امور شهرستان ها

جلسه مشترک رؤسای هیأت فوتبال شهرستانها و مسؤولین هیأت فوتبال استان

جلسه مشترک رؤسای هیأت فوتبال شهرستانها و مسؤولین هیأت فوتبال استان  

جلسه مشترک رؤسای هیأت فوتبال شهرستانها و مسؤولین هیأت فوتبال استان روز یکشنبه مورخ 91/12/27 در هتل پارس ائل گلی تبریز برگزار گردید.

در ابتدا پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید آقای علمی دبیر هیأت فوتبال استان ضمن خیر مقدم گویی و تبریک سال نو از رؤسای هیأت فوتبال شهرستانها خواست  موارد و مشکلات خود را مطرح نمایند.

در ادامه جلسه رؤسای هیأت فوتبال شهرستانها مشکلات موجود خود را در حوزه کاری خود بیان نمودند سپس ریاست هیأت فوتبال استان راهکارهای مناسب را در خصوص رفع مشکلات بیان نمودند.

در خاتمه جلسه به رسم یادبود هدایائی به حاضرین جلسه اهداء گردید.