حضور جامعه فوتبال استان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی
ریاست

حضور جامعه فوتبال استان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی

حضور جامعه فوتبال استان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی

جامعه ورزشی فوتبال استان با حضور گسترده در انتخابات مجلس نهم مشت محکمی بر دهان دشمنان خواهد زد.

در این بیانیه آمده است جامعه ورزشی فوتبال استان در کنار مردم فهیم و ولایت مدار استان آذربایجانشرقی با حضور در پای صندوق های رأی به کسانی که حامی ولایت بوده و موجب عزت ، سربلندی و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورد رأی خواهد داد.

حضور حداکثری ورزشکاران ، هواداران ، مربیان ، داوران ، پیشکسوتان و مسؤولین فوتبال استان در راهپیمایی عظیم 22 بهمن وفاداری خود را به نظام و ولایت نشان دادند و با حضور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی یک پارچگی و ولایت پذیری خود را به منصه ظهور خواهند گذاشت.