بیانیه هیأت فوتبال استان
ریاست

بیانیه هیأت فوتبال استان

 

در پی اشتباه فاحش آقای محسن ترکی داور بازی تراکتورسازی و استقلال تهران ، هیأت فوتبال استان با انتشار بیانیه ای تقاضای رسیدگی و بررسی به موضوع شد.بیانیه هیأت فوتبال استان

در این بیانیه آمده است اشتباه داور بازی تماشاگران پرشور تیم تراکتورسازی را ناراحت به منازل خود فرستاد که جای دارد ریاست محترم فدراسیون فوتبال و کمیته داوران در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی نمایند.

 

هیأت فوتبال استان با ارسال نامه ای نیز به فدراسیون فوتبال علت باخت تیم تراکتورسازی را داور مسابقه دانسته است.