عیادت از پیشکسوت فوتبال استان
ریاست

عیادت از پیشکسوت فوتبال استان

عیادت از پیشکسوت فوتبال استان

رئیس و دبیر و تنی چند از مسؤولین کمیته های هیأت فوتبال استان با حضور در منزل آقای هدایت مهاباد پور از ایشان عیادت کردند.

لازم بذکر است آقای مهاباد پور بعنوان سرمربی و بازیکن در دهه های 40 و 50  تیم تراکتورسازی تبریز را همراهی کرده است.