اعلام لیست نهایی کاندیداهای انتخابات فدراسیون
ریاست

اعلام لیست نهایی کاندیداهای انتخابات فدراسیون

اعلام لیست نهایی کاندیداهای انتخابات فدراسیون

جمشید تقی زاده کاندیدای پست ریاست و  جواد ششگلانی ، محمد حسین جعفری و  شهرام دبیری از استان آذربایجان شرقی کاندیدای هیأت رئیسه فدراسیون شدند.

در این انتخابات 6 کاندیدا برای پست ریاست و 19 داوطلب برای هیات رئیسه ثبت نام کرده اند.

 

کاندیداهای ثبت نام کرده برای احراز پست ریاست فدراسیون و اعضای هیات رئیسه پیشنهادی شان به شرح زیر است:

1-    علی کفاشیان                                                            

–         نایب رئیس اول: سیدهادی آیت الهی

–         نایب رئیس دوم: بهروز منتقمی

–         نایب رئیس سوم: فریده شجاعی

2-    مهدی تاج

–         نایب رئیس اول:  —

–         نایب رئیس دوم:  —

–         نایب رئیس سوم: —

3-    حسین علی قریب

–         نایب رئیس اول: محمدرضا زادمهر

–         نایب رئیس دوم: بهروز منتقمی

–         نایب رئیس سوم: فریده شجاعی

4-    عزیزاله محمدی

–         نایب رئیس اول: —

–         نایب رئیس دوم: سیدرضا افتخاری

–         نایب رئیس سوم: فریده شجاعی

5-    جمشید تقی زاده

–         نایب رئیس اول: ناصر شفق

–         نایب رئیس دوم: —

–         نایب رئیس سوم: فریده شجاعی

6-    یونس قربانی

–         نایب رئیس اول: سیدمجتبی شیرازی

–         نایب رئیس دوم: سعید صداقتی

–         نایب رئیس سوم: فریده شجاعی

لازم به ذکر است کاندیداهای احراز پست عضویت به عنوان نماینده روسای هیات های فوتبال استانها در هیات رئیسه به شرح زیر است:

–         غلامرضا بهروان

–          مراد حاج جعفری

–          جواد نجار ششگلانی

همچنین داوطلبان احراز پست عضویت به عنوان نماینده مدیران عامل باشگاهها در هیات رئیسه به شرح زیر است:

–         علیرضا رحیمی

–         محمدحسین جعفری

–         محمد رویانیان

و نامزدهای احراز پست عضویت در هیات رئیسه فدراسیون به عنوان سایر اعضا نیز به شرح زیر است:

–         منوچهر بهمنی

–         علی اکبر ابرقویی نژاد

–         شاهرخ شهنازی

–         فریدون اصفهانیان

–         حبیب اله شیرازی

–         حیدر بهاروند

–         نادر وادی خیل

–         منصور قمر

–         شهاب الدین عزیزی خادم

–         عبدالرحمان شاه حسینی

–         شهرام دبیری اسکویی

–         علی فتح اله زاده

–         حسین عسگری