مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال
ریاست

مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال

مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال

مجمع انتخاباتي فدراسيون فوتبال صبح امروز (دوشنبه) با حضور اعضاي مجمع در آكادمي ملي فوتبال برگزار شد كه طي آن علي كفاشيان كه پيش از اين رييس فدراسيون فوتبال بود، دردور دوم انتخابات با پيشي گرفتن از قريب براي يك دوره‌ي چهارساله‌ي ديگر در فدراسيون فوتبال ابقا شد.

در دور نخست اين انتخابات از 73 راي ماخوذه از مجمع كفاشيان با به دست آوردن 39 راي توانست از رقيب خود پيشي بگيرد، اما به دليل نرسيدن به حدنصاب دوسوم انتخابات به دور دوم كشيده شد.

در دور دوم كفاشيان توانست با پيشي گرفتن از قريب به عنوان رئيس فدراسيون انتخاب شود. به اين ترتيب كفاشيان براي نخستين بار در تاريخ فدراسيون فوتبال، نخستين رييس لقب بگيرد كه دو دوره پياپي (8 سال) رياست فدراسيون را بر عهده دارد.