حضور نمایندگان استان در رأس هرم فوتبال کشور
ریاست

حضور نمایندگان استان در رأس هرم فوتبال کشور

حضور نمایندگان استان در رأس هرم فوتبال کشور

جواد ششگلانی رئیس هیأت فوتبال استان نقش نمایندگان استان را در هیأت رئیسه های مختلف فوتبال و فوتسال را حیاتی ارزیابی کرده و در ادامه اظهار داشت: حضور دکتر سهرابی در هیأت رئیسه فوتسال و مهندس آرش جابری به عنوان بازرس سازمان لیگ و اتحادیه باشگاه های ایران نقطه قوتی است برای فوتبال این دیار که در تمامی مراحل خصوصا در تصمیم گیریها یاریگر فوتبال استان ما بودند و همچنان هستند که بنده بعنوان متولی فوتبال استان از این عزیزان تشکر و قدردانی می نمایم.