دروازه بان جدید تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز قرارداد خودرا در هیأت فوتبال استان به ثبت رساند
روابط عمومی

دروازه بان جدید تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز قرارداد خودرا در هیأت فوتبال استان به ثبت رساند

دروازه بان جدید تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز قرارداد خودرا در هیأت فوتبال استان به ثبت رساند

‘ عیسی اندوی ‘ دروازه بان جدید تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز پس از حضور در تبریز قرارداد خود را در هیأت فوتبال استان به ثبت رساند.

مدت قرارداد این سنگربان سنگالی که جانشین حامد لک در درون دروازه تراکتورسازی خواهد شد، یک و نیم فصل است.

اندوی ۳۰ ساله در سال های گذشته سابقه پوشیدن پیراهن تیم ذوب آهن اصفهان را نیز در کارنامه خود دارد.

وی در فصل گذشته عضو تیم اس پی فورت آلمان بود که در بوندس لیگای دو بازی می کرد.