هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی از بهترین های فوتبال کشور ما هستند و همواره همکاریهای لازم را با سازمان لیگ صورت می دهند
روابط عمومی

هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی از بهترین های فوتبال کشور ما هستند و همواره همکاریهای لازم را با سازمان لیگ صورت می دهند

هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی از بهترین های فوتبال کشور ما هستند و همواره همکاریهای لازم را با سازمان لیگ صورت می دهند

حجت اله بهمنی مدیر روابط عمومی سازمان لیگ در مورد بازدید از امکانات استادیوم های ورزشی اظهار کرد: با توجه به اینکه تا سه ماه دیگر بازیهای لیگ چهاردهم آغاز می شود ما قبل از شروع مسابقات بازدیدهایی از استادیوم های باشگاه های مختلف داریم.

وی تصریح کرد: از آنجائیکه اسپانسر تبلیغاتی سازمان لیگ تغییر پیدا کرده است سعی بر آن است تا استادیوم های مختلف فوتبال کشور را به این گروه تبلیغاتی نشان می دهیم تا امکانات موجود مورد ارزیابی قرار می گیرد.

مدیر روابط عمومی سازمان لیگ در خصوص تمهیدات سازمان لیگ برای باشگاه های خصوصی و هیأت های فوتبال تاکید کرد: باشگاه گسترش فولاد تبریز و هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی از بهترینهای فوتبال کشور ما هستند و همواره همکاریهای لازم را با سازمان لیگ صورت می دهند و هرکاری از دست ما بر بیاید باید برای ااین باشگاه ها انجام دهیم.

لازم به یادآوری است در تبریز گروه تبلیغاتی از استادیوم یادگار امام تبریز، اختصاصی گسترش فولاد، اختصاصی شهرداری تبریز و استادیوم جهان پهلوان تختی از نزدیک بازدید نمودند.

 

هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی از بهترین های فوتبال کشور ما هستند و همواره همکاریهای لازم را با سازمان لیگ صورت می دهند