بازرسین کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در تبریز
روابط عمومی

بازرسین کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در تبریز

 بازرسین کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در تبریز

بازرسین ویژه کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)  به منظور برگزاری جلسات اختصاصی و بررسی امکانات شامل هتلها، استادیوم های محل مسابقات و تمرینات و سایر موارد به عنوان یکی از شهرهای متقاضی میزبانی جام ملت های آسیا در سال ۲۰۱۹ صبح امروز وارد تبریز شدند.

هیات اعزامی از سوی AFC آقایان:سومینوری گوک اوگ سرپرست دپارتمان مسابقات ، یونگ چول یون بازاریاب مسابقات AFC، دارن آندره استوارت مسؤول پشتیبانی AFC و شادی ماریون اسپانسر مسابقات و سه نفر  از مسؤولان فدراسیون فوتبال ایران آقایان: غلامرضا بهروان سرپرست اعزامی فدراسیون، امیر حسین کریم پور روابط بین الملل فدراسیون و کامران ملکی میباشند.
دیدار با معاون استاندار و مسؤولان ورزش استان، بررسی ورزشگاه های یادگار امام (ره)، تختی، زمین اختصاصی گسترش فولاد تبریز و همچنین هتل های پارس، شهریار، تبریز و گسترش فولاد در برنامه این هیات اعزامی بود.

00.00250.jpg

00.00250.jpg

بازرسین کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در تبریز

بازرسین کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در تبریز

بازرسین کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در تبریز

بازرسین کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در تبریز

بازرسین کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در تبریز

بازرسین کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در تبریز

بازرسین کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در تبریز

بازرسین کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در تبریز

بازرسین کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در تبریز

بازرسین کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در تبریز

بازرسین کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در تبریز