جلسه آسیا ویژن در استان آذربایجان شرقی
روابط عمومی

جلسه آسیا ویژن در استان آذربایجان شرقی

جلسه آسیا ویژن در استان آذربایجان شرقی

آقایان ناصر عاقلی و امیر کریم پور مسؤولین آسیا ویژن فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بمنظور بررسی فازهای 1 و 2 آسیا ویژن استان آذربایجان شرقی و در ادامه جهت ارائه راهکارهای لازم برای کسب سهمیه آسیا ویژن با تشکیل جلسه در سالن جلسه هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی درحضور دبیر ، مسؤولین کمیته های آسیا ویژن ، اجرائی استان ، داوران، مربیان و روابط عمومی هیأت فوتبال از نزدیک با اقدامات انجام یافته آشنا شدند.

 ناصرعاقلی در گزارشات ارائه شده توسط کمیته ها و دپارتمان ها اظهار امیدواری نمودند که استان آذربایجان شرقی در زمینه برگزاری کلاسهای مربیگری ، داوری و برگزاری منظم مسابقات و در سایر زمینه ها در سطح عالی عمل نموده اند که امیدواریم در کمترین زمان استان آذربایجان شرقی بتواند به ویژن دست پیدا کند.

آقای امیرکریم پور از کارشناسان و مسؤولین آسیا ویژن فدراسیون فوتبال سطح همکاری با صداو سیما ، مسؤولین استانی ، شهرداری و شهرداران مناطق را ستود  وظهار داشت سقف همکاری نسبت به سایر استانها در سطح بالایی  قراردارد که نشان از عملکرد عالی هیأت فوتبال استان اذربایجان شرقی است .

 

جلسه آسیا ویژن در استان آذربایجان شرقی

جلسه آسیا ویژن در استان آذربایجان شرقی

 جلسه آسیا ویژن در استان آذربایجان شرقی

 جلسه آسیا ویژن در استان آذربایجان شرقی

 جلسه آسیا ویژن در استان آذربایجان شرقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای امیر کریم پور از کارشناسان و مسؤولین آسیا ویژن فدراسیون فوتبال سطح همکاری با صداو سیما ، مسؤولین استانی ، شهرداری و شهرداران مناطق را ستود اظهار داشت سقف همکاری نسبت به سایر استانها در سطح بالایی که نشان از عملکرد عالی هیأت فوتبال استان اذربایجان شرقی است .