اکبرپور سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز
روابط عمومی

اکبرپور سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز

اکبرپور سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز

طی حکمی از سوی آقای حاج جواد ششگلانی رئیس هیأت فوتبال استان آقای علیرضا اکبرپور به عنوان سرمربی جدید تیم ماشین سازی تبریز منصوب گردید.

علیرضا اکبرپور متولد تبریز در کارنامه خود بعنوان بازیکن، سابقه حضور در تیم های ملی، استقلال و ماشین سازی تبریز را دارد.