جلسه ستاد نهج البلاغه
روابط عمومی

جلسه ستاد نهج البلاغه

جلسه ستاد نهج البلاغه

محمد رضا تقیون مدیر روابط عمومی و امور رسانه ای هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ جلسه ترویج فرهنگ نهج البلاغه با حضور ورزشکاران در مسجد ابوذر تبریز برگزار شد.

در این جلسه که اعضاء ستاد نهج البلاغه ورزشکاران کشور از شهر مشهد مقدس نیز حضور داشتند.

ورزشکاران باشگاههای ورزشی پیشکسوتان و ورزش دوستان با حضور در این مجلس بر رونق جلسه افزوده بودند.

در این جلسه دبیر ستاد نهج البلاغه ورزشکاران کشور با ارزیابی مثبت این جلسات یادآور شد که در سال آینده شاهد مطالعه تمامی ورزشکاران در زمینه نهج البلاغه باشیم.