سرپرستان تیمهای امید و جوانان ماشین سازی مشخص شد
روابط عمومی

سرپرستان تیمهای امید و جوانان ماشین سازی مشخص شد

سرپرستان تیمهای امید و جوانان ماشین سازی مشخص شد

سینا اصل محمد پور مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی ماشین سازی تبریز سرپرستان تیمهای امید و جوانان این باشگاه را مشخص کرد.

در این انتصاب که از سوی مدیر عامل این باشگاه ابلاغ گردیده آقایان: ولی حاتمی بعنوان سرپرست تیم امید ماشین سازی  ، صالح مولا خواه سرپرست تیم جوانان ماشین سازی ، آقای محمد علی عمودی بعنوان مربی تیم جوانان و محمد تقی تخت کیانی بعنوان سرمربی تیم جوانان این باشگاه منصوب گردیدند.

لازم بذکر است سرمربیان تیمهای جوانان و امید ماشین سازی تبریز پیش از این مشخص شده بودند و اخیرا با اضافه شدن مربی و سرپرستان تیمهای امید و جوانان تمرینات خود را آغاز خواهند کرد.