اعلام شرایط سنی گروه سوم لیگ پیشکسوتان
روابط عمومی

اعلام شرایط سنی گروه سوم لیگ پیشکسوتان

اعلام شرایط سنی گروه سوم لیگ پیشکسوتان

دبیرکل فدراسیون در نامه ای به روسای هیاتهای استانی شرایط سنی گروه سوم لیگ پیشکسوتان را اعلام کرد.

مهدی محمدی نبی در نامه ای به روسای هیاتهای استانی شرایط سنی گروه سوم لیگ پیشکسوتان را 56 سال به بالا و متولدین اول فروردین 1335 و قبل از آن را تعیین کرد.