نامه دبیرکل فدراسیون به روسای هیات فوتبال استانها
روابط عمومی

نامه دبیرکل فدراسیون به روسای هیات فوتبال استانها

 

 

 

نامه دبیرکل فدراسیون به روسای هیات فوتبال استانها

دبیرکل فدراسیون در نامه ای به هیات فوتبال استانها درباره ارسال مدارک بازیکنان لیگ برتر فوتبال ساحلی نکاتی را متذکر شد.

 محمدنبی در این نامه خطاب به روسای هیات های استانی آورده است: کلیه بازیکنانیکه در نیم فصل اول مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی فصل 92-91 نسبت به ارسال مدارک اقدام و مجوز حضور آنان تا 30/6/91 است، باید نسبت به ارسال مدارک جدید و معتبر مربوط به نیم فصل دوم تحصیلی که به تائید حوزه نظام وظیفه رسیده باشد اقدام کنند در غیر اینصورت مجوز حضور در مسابقات آتی را نداشته و در صورت عدم رعایت مسئولیت آن بعهده باشگاه مربوطه خواهد بود .