هیئت فوتبال تبریز
برنامه مسابقات

برنامه ليگ دسته اول

*پنجشنبه ۹۱/۷/۲۷-هفته ششم

ابومسلم خراسان-اتکا گلستان-ثامن الائمه-مشهد-ساعت ۱۴:۳۰

آهن بافق يزد-گسترش فولاد تبريز-شهدا سنگ آهن-بافق-ساعت۱۴:۴۵

نساجي مازندران-نفت مسجد سليمان-شهدا-ساري-ساعت۱۴:۴۵

داماش ايرانيان-شاهين بوشهر-صنايع دفاع-تهران-ساعت۱۴:۴۵

برق شيراز-پاس همدان-شهيد دستغيب-شيراز-ساعت۱۴:۴۵

نيروي زميني تهران-سايپا شمال-شهدا نزاجا-تهران-ساعت۱۴:۴۵

مس رفسنجان-شهرداري تبريز-تختي-رفسنجان-ساعت۱۴:۴۵

شهرداري ياسوج-راهيان کرمانشاه-تختي-ياسوج-ساعت۱۴:۴۵

ماشين سازي تبريز-شهرداري اراک-تختي-تبريز-ساعت۱۵:۰۰

الوند همدان-مس سرچشمه-قدس-همدان-ساعت۱۵:۰۰

شهرداري بندرعباس-يادآوران شلمچه-خليج فارس-بندرعباس-ساعت۱۵:۰۰

استقلال اهواز-گل گهر سيرجان-تختي-اهواز-ساعت ۱۵:۱۵

ملي حفاري اهواز-فولاد يزد-اختصاصي نفت-اهواز-ساعت ۱۵:۱۵

ايرانجوان بوشهر-استقلال خوزستان-شهيد بهشتي-بوشهر-ساعت ۱۵:۱۵

*چهارشنبه۹۱/۸/۳-هفته هفتم

اتکا گلستان-الوند همدان-شهدا-گرگان-ساعت ۱۴:۱۵

گل گهر سيرجان-داماش ايرانيان-اختصاصي گل گهر-سيرجان-ساعت ۱۴:۳۰

شهرداري اراک-نساجي مازندران-امام خميني-اراک-ساعت ۱۴:۳۰

مس سرچشمه-ماشين سازي تبريز-شهيد زينلي-سرچشمه-ساعت ۱۴:۳۰

فولاد يزد-نيروي زميني تهران-شهيد نصيري-يزد-ساعت ۱۴:۳۰

سايپا شمال-مس رفسنجان-شهدا-بابل-ساعت ۱۴:۳۰

پاس همدان-ملي حفاري اهواز-قدس-همدان-ساعت ۱۵:۰۰

گسترش فولاد تبريز-استقلال اهواز-بنيان ديزل-تبريزساعت ۱۵:۰۰

راهيان کرمانشاه-شهرداري بندرعباس-ازادي-کرمانشاه-ساعت ۱۵:۰۰

شهرداري تبريز-شهرداري ياسوج-تختي-تبريز-ساعت ۱۵:۰۰

نفت مسجد سليمان-آهن بافق يزد-بهنام محمدي-مسجد سليمان-ساعت ۱۵:۱۵

شاهين بوشهر-ابومسلم خراسان-شهيد بهشتي-بوشهر-ساعت ۱۵:۱۵

استقلال خوزستان-برق شيراز-تختي-اهواز-ساعت ۱۵:۱۵

ياد آوران شلمچه-ايرانجوان بوشهر-کارگران-اهواز-ساعت ۱۵:۱۵

*دوشنبه ۹۱/۸/۸-معوقه هفته دوم

مس رفسنجان-برق شيراز-تختي-رفسنجان-ساعت ۱۴:۳۰

*پنجشنبه ۱۱/۸/۹۱-هفته هشتم

ابومسلم خراسان-گل گهر سيرجان-ثامن الائمه-مشهد-ساعت ۱۴:۱۵

نيروي زميني تهران-ملي حفاري اهواز-شهدا نزاجا-تهران –ساعت ۱۴:۳۰

داماش ايرانيان-استقلال اهواز-صنايع دفاع-تهران–ساعت ۱۴:۳۰

آهن بافق يزد-شهرداري اراک-شهدا سنگ بافق-بافق–ساعت ۱۴:۳۰

نساجي مازندران-مس سرچشمه-شهدا-ساري–ساعت ۱۴:۳۰

شهرداري ياسوج-سايپا شمال-تختي-ياسوج–ساعت ۱۴:۳۰

الوند همدان-شاهين بوشهر-قدس-همدان-ساعت ۱۴:۴۵

ماشين سازي تبريز-اتکا گلستان-تختي-تبريز-ساعت ۱۴:۴۵

استقلال خوزستان-پاس همدان-تختي-اهواز-ساعت ۱۵:۰۰

ايرانجوان بوشهر-راهيان کرمانشاه-شهيد بهشتي-بوشهر-ساعت ۱۵:۰۰

نفت مسجد سليمان-گسترش فولاد تبريز-بهنام محمدي-مسجد سليمان-ساعت ۱۵:۰۰

*يکشنبه۹۱/۸/۱۴

برق شيراز-يادآوران شلمچه-شهيد دستغيب-شيراز-ساعت ۱۴:۳۰

مس رفسنجان-فولاد يزد-تختي-رفسنجان-ساعت ۱۴:۳۰

*جمعه ۹۱/۸/۱۹-هفته نهم

اتکا گلستان-نساجي مازندران-شهد-گرگان-ساعت ۱۴:۱۵

شهرداري اراک-نفت مسجد سليمان-امام خميني –اراک-ساعت ۱۴:۳۰

مس سرچشمه-آهن بافق يزد-شهيد زينلي-سرچشمه-ساعت ۱۴:۳۰

گل گهر سيرجان-الوند همدان-اختصاصي گل گهر-سيرجان-ساعت ۱۴:۳۰

سايپا شمال-شهرداري بندرعباس-شهدا-بابل-ساعت ۱۴:۳۰

فولاد يزد-شهرداري ياسوج-شهيد نصيري-يزد-ساعت ۱۴:۳۰

شهرداري تبريز-ايرانجوان بوشهر-تختي-تبريز-ساعت ۱۴:۴۵

گسترش فولاد تبريز-داماش ايرانيان-بنيان ديزل-تبريز-ساعت ۱۴:۴۵

پاس همدان-نيروي زميني تهران-قدس-همدان-ساعت ۱۴:۴۵

راهيان کرمانشاه-برق شيراز-آزادي-کرمانشاه-ساعت ۱۴:۴۵

استقلال اهواز-ابومسلم خراسان-تختي-اهواز-ساعت ۱۵:۰۰

شاهين بوشهر-ماشين سازي تبريز-شهيد بهشتي-بوشهر-ساعت ۱۵:۰۰

يادآوران شلمچه-استقلال خوزستان-کارگران-اهواز-ساعت ۱۵:۰۰

ملي حفاري اهواز-مس رفسنجان-اختصاصي نفت-اهواز-ساعت ۱۵:۰۰

*پنجشنبه۹۱/۸/۲۵-هفته دهم

ابومسلم خراسان-داماش ايرانيان-ثامن الائمه-مشهد-ساعت ۱۴:۰۰

آهن بافق يزد-اتکا گلستان-شهدا سنگ آهن-بافق-ساعت ۱۴:۱۵

نساجي مازندران-شاهين بوشهر –شهدا-ساري-ساعت ۱۴:۱۵

شهرداري اراک-گسترش فولاد تبريز-امام خميني-اراک-ساعت ۱۴:۱۵

مس رفسنجان-نيروي زميني تهران-تختي-رفسنجان-ساعت ۱۴:۱۵

شهرداري ياسوج-ملي حفاري اهواز-تختي-ياسوج-ساعت ۱۴:۳۰

برق شيراز-شهرداري تبريز-شهيد دستغيب-شيراز-ساعت ۱۴:۳۰

شهرداري بندرعباس-فولاد يزد-خليج فارس-بندرعباس-ساعت ۱۴:۳۰

ماشين سازي تبريز-گل گهر سيرجان-تختي-تبريز-ساعت ۱۴:۳۰

الوند همدان-استقلال اهواز-قدس-همدان-ساعت ۱۴:۳۰

يادآوران شلمچه-پاس همدان-کارگران-اهواز-ساعت ۱۵:۰۰

استقلال خوزستان-راهيان کرمانشاه-تختي-اهواز-ساعت ۱۵:۰۰

نفت مسجد سليمان-مس سرچشمه-بهنام محمدي-مسجد سليمان-ساعت ۱۵:۰۰

ايرانجوان بوشهر-سايپا شمال-شهيد بهشتي-بوشهر-ساعت ۱۵:۰۰

 

چهارشنبه۹۱/۹/۱-ساعت ۱۴:۰۰-هفته یازدهم 

مس سرچشمه-شهرداری اراک-شهید زینلی-سرچشمه

داماش ایرانیان-الوند همدان-صنایع دفاع-تهران

اتکا گلستان-نفت مسجد سلیمان-شهدا-گرگان

گل گهر سیرجان-نساجی مازندران-اختصاصی گل گهر-سیرجان

نیروی زمینی تهران-شهرداری یاسوج-شهدا نزاجا-تهران

سایپا شمال-برق شیراز-شهدا-ساری

فولاد یزد-ایرانجوان بوشهر-شهید نصیری-یزد

گسترش فولاد تبریز-ابومسلم خراسان-بنیان دیزل-تبریز-ساعت ۱۴:۱۵

پاس همدان-مس رفسنجان-قدس-همدان-ساعت ۱۴:۱۵

راهیان کرمانشاه-یادآوران شلمچه-آزادی-کرمانشاه-ساعت ۱۴:۱۵

شهرداری تبریز-استقلال خوزستان-تختی-تبریز-ساعت ۱۴:۱۵

ملی حفاری اهواز-شهرداری بندرعباس-اختصاصی نفت-اهواز-ساعت ۱۴:۳۰

استقلال اهواز-ماشین سازی تبریز-تختی-اهواز-ساعت ۱۴:۳۰

شاهین بوشهر-آهن بافق یزد-شهید بهشتی-بوشهر-ساعت ۱۴:۳۰

 

پنجشنبه ۹۱/۹/۹-هفته دوازدهم-ساعت ۱۴:۰۰

مس سرچشمه-گسترش فولاد تبریز-شهید زینلی-سرچشمه

شهرداری اراک-اتکا گلستان-امام خمینی (ره)-اراک

نساجی مازندران-استقلال اهواز-شهدا-ساری

آهن بافق یزد-گل گهر سیرجان-شهدا سنگ آهن-بافق

شهرداری یاسوج-مس رفسنجان-تختی-یاسوج

برق شیراز-فولاد یزد-شهید دستغیب-شیراز

الوند همدان-ابومسلم خراسان-قدس-همدان-ساعت ۱۴:۱۵

ماشین سازی تبریز-داماش ایرانیان-تختی-تبریز-ساعت ۱۴:۱۵

راهیان کرمانشاه-پاس همدان-آزادی-کرمانشاه-ساعت ۱۴:۱۵

شهرداری بندرعباس-نیروی زمینی تهران-خلیج فارس-بندرعباس-ساعت ۱۴:۱۵

نفت مسجد سلیمان-شاهین بوشهر-بهنام محمدی-مسجد سلیمان-ساعت ۱۴:۳۰

استقلال خوزستان-سایپا شمال-تختی-اهواز-ساعت ۱۴:۳۰

ایرانجوان بوشهر-ملی حفاری اهواز-شهید بهشتی-بوشهر-ساعت ۱۴:۳۰

یادآوران شلمچه-شهرداری تبریز-اختصاصی نفت-اهواز-ساعت ۱۴:۳۰

 

یکشنبه۹۱/۹/۱۹-هفته سیزدهم-ساعت ۱۴:۰۰

گسترش فولاد تبریز-الوند همدان-بنیان دیزل- تبریز

اتکا گلستان-مس سرچشمه-شهدا-گرگان

ابومسلم خراسان-ماشین سازی تبریز-ثامن الائمه-مشهد

داماش ایرانیان-نساجی مازندران-صنایع دفاع-تهران

گل گهر سیرجان-نفت مسجد سلیمان-اختصاصی گل گهر-سیرجان

پاس همدان-شهرداری یاسوج-قدس-همدان

شهرداری تبریز-راهیان کرمانشاه-تختی-تبریز

مس رفسنجان-شهرداری بندرعباس-تختی-رفسنجان

سایپا شمال-یادآوران شلمچه-شهدا-ساری

نیروی زمینی تهران-ایرانجوان بوشهر-شهدا نزاجا-تهران

فولاد یزد-استقلال خوزستان-شهید نصیری-یزد

شاهین بوشهر-شهرداری اراک-شهید بهشتی-بوشهر-ساعت ۱۴:۱۵

استقلال اهواز-آهن بافق یزد-تختی-اهواز-ساعت ۱۴:۱۵

ملی حفاری اهواز-برق شیراز-اختصاصی نفت-اهواز-ساعت ۱۴:۱۵

 

جمعه۹۱/۱۰/۸- هفته چهاردهم-ساعت ۱۴:۰۰

اتکا گلستان-گسترش فولاد تبریز-شهدا-گرگان

الوند همدان-ماشین سازی تبریز-قدس-همدان

ابومسلم خراسان-نساجی مازندران-ثامن الائمه-مشهد

گل گهرسیرجان-شهرداری اراک-اختصاصی گل گهر-سیرجان

داماش ایرانیان-آهن بافق یزد-صنایع دفاع-تهران

شهرداری تبریز-پاس همدان-تختی-تبریز

شهرداری یاسوج-شهرداری بندرعباس-تختی-یاسوج

سایپا شمال-راهیان کرمانشاه-شهداء-ساری

مس رفسنجان-ایرانجوان بوشهر-تختی-رفسنجان

فولاد یزد-یادآوران شلمچه-شهید نصیری-یزد

نیروی زمینی تهران-برق شیراز-شهدا-نزاجا-تهران

شاهین بوشهر-مس سرچشمه-شهید بهشتی-بوشهر-ساعت ۱۴:۱۵

استقلال اهواز-نفت مسجد سلیمان-تختی-اهواز-ساعت ۱۴:۱۵

ملی حفاری اهواز-استقلال خوزستان-اختصاصی نفت-اهواز-ساعت ۱۴:۱۵

 

یکشنبه۹۱/۱۰/۱۷-هفته پانزدهم-ساعت ۱۴:۰۰

گسترش فولاد تبریز-ماشین سازی تبریز-بنیان دیزل-تبریز

اتکا گلستان-شاهین بوشهر-شهدا-گرگان

نساجی مازندران-الوند همدان-شهدا-ساری

مس سرچشمه– گل گهر سیرجان-شهید زینلی-سرچشمه

آهن بافق یزد-ابومسلم خراسان- شهدا سنگ آهن-بافق

شهرداری اراک-استقلال اهواز-امام خمینی-اراک

پاس همدان-شهرداری بندرعباس-قدس-همدان

شهرداری تبریز-سایپا شمال-تختی-تبریز

راهیان کرمانشاه-فولاد یزد-آزادی-کرمانشاه

برق شیراز-مس رفسنجان-شهید دستغیب-شیراز

نفت مسجد سلیمان-داماش ایرانیان-بهنام محمدی-مسجد سلیمان-ساعت ۱۴:۱۵

ایرانجوان بوشهر-شهرداری یاسوج-شهید بهشتی-بوشهر-ساعت ۱۴:۱۵

یادآوران شلمچه-ملی حفاری اهواز-اختصاصی نفت-اهواز-ساعت ۱۴:۱۵

استقلال خوزستان-نیروی زمینی تهران-تختی-اهواز-ساعت ۱۴:۱۵

 

چهارشنبه۹۱/۱۰/۲۷-هفته شانزدهم- ساعت ۱۴:۰۰

ماشین سازی تبریز-نساجی مازندران-تختی-تبریز

گل گهر سیرجان-اتکا گلستان-اختصاصی گل گهر-سیرجان

الوند همدان-آهن بافق یزد-قدس-همدان

ابومسلم خراسان-نفت مسجد سلیمان-ثامن الائمه-مشهد

داماش ایرانیان-شهرداری اراک-صنایع دفاع-تهران

سایپا شمال-پاس همدان-شهدا-ساری

شهرداری بندر عباس-ایرانجوان بوشهر-خلیج فارس-بندر عباس

فولاد یزد-شهرداری تبریز-شهید نصیری-یزد

شهرداری یاسوج-برق شیراز-تختی-یاسوج

مس رفسنجان-استقلال خوزستان-تختی-رفسنجان

نیروی زمینی تهران-یادآوران شلمچه-شهدا نزاجا-تهران

ملی حفاری اهواز-راهیان کرمانشاه-اختصاصی نفت-اهواز-ساعت ۱۴:۱۵

شاهین بوشهر-گسترش فولاد تبریز-شهید بهشتی-بوشهر-ساعت ۱۴:۱۵

استقلال اهواز-مس سرچشمه-تختی-اهواز-ساعت ۱۴:۱۵

 

جمعه ۹۱/۱۱/۶-هفته هفدهم-ساعت ۱۴:۰۰

گسترش فولاد تبریز-نساجی مازندران-بنیان دیزل-تبریز

آهن بافق یزد-ماشین سازی تبریز-شهدا سنگ آهن-بافق

اتکا گلستان-استقلال اهواز-شهدا-گرگان

مس سرچشمه-داماش ایرانیان-شهید زینلی-سرچشمه

شهرداری اراک-ابومسلم خراسان-امام خمینی-اراک

پاس همدان-ایرانجوان بوشهر-قدس-همدان

سایپا شمال- فولاد یزد-شهدا-ساری

برق شیراز-شهرداری بندر عباس-شهیددستغیب-شیراز

شهرداری تبریز-ملی حفاری اهواز-تختی-تبریز

راهیان کرمانشاه-نیروی زمینی تهران-آزادی کرمانشاه

شاهین بوشهر-گل گهر سیرجان-شهید بهشتی-بوشهر-ساعت ۱۴:۱۵

استقلال خوزستان-شهرداری یاسوج-تختی-اهواز-ساعت ۱۴:۱۵

نفت مسجد سلیمان-الوند همدان-بهنام محمدی-مسجد سلیمان-ساعت ۱۴:۱۵

یادآوران شلمچه-مس رفسنجان-اختصاصی نفت-اهواز-ساعت ۱۴:۱۵

 

پنجشنبه ۹۱/۱۱/۱۲-ساعت ۱۴:۰۰-هفته هجدهم

 گل گهر سیرجان-گسترش فولاد تبریز-اختصاصی گل گهر-سیرجان

نساجی مازندران-آهن بافق یزد-شهدا-ساری

داماش ایرانیان-اتکا گلستان-صنایع دفاع-تهران

ابومسلم خراسان-مس سرچشمه-ثامن الائمه-مشهد

فولاد یزد-پاس همدان– شهید نصیری-یزد

نیروی زمینی تهران-شهرداری تبریز-شهدای نزاجا-تهران

شهرداری یاسوج-یادآوران شلمچه-تختی-یاسوج

مس رفسنجان-راهیان کرمانشاه-تختی-رفسنجان

ماشین سازی تبریز-نفت مسجد سلیمان-تختی-تبریز-ساعت ۱۴:۱۵

الوند همدان-شهرداری اراک-قدس-همدان-ساعت ۱۴:۱۵

شهرداری بندرعباس-استقلال خوزستان-خلیج فارس-بندرعباس-ساعت ۱۴:۱۵

استقلال اهواز-شاهین بوشهر-تختی-اهواز-ساعت ۱۴:۳۰

ایرانجوان بوشهر-برق شیراز-شهید بهشتی-بوشهر-ساعت ۱۴:۳۰

ملی حفاری اهواز-سایپا شمال-اختصاصی نفت-اهواز-ساعت ۱۴:۳۰

 

پنجشنبه۹۱/۱۱/۱۹-هفت نوزدهم-ساعت ۱۴:۰۰

گل گهر سیرجان-استقلال اهواز-اختصاصی گل گهر-سیرجان

شهرداری اراک-ماشین سازی تبریز-امام خمینی-اراک

اتکا گلستان-ابومسلم خراسان-شهدا-گرگان

مس سرچشمه-الوند همدان-شهید زینلی-سرچشمه

فولاد یزد-ملی حفاری اهواز-شهید نصیری-یزد

ساپیا شمال-نیروی زمینی تهران-شهدا-ساری

گسترش فولادتبریز-آهن بافق یزد-بنیان دیزل-تبریز-ساعت ۱۴:۱۵

پاس همدان-برق شیراز-قدس-همدان-ساعت ۱۴:۱۵

شهرداری تبریز-مس رفسنجان-تختی-تبریز-ساعت ۱۴:۱۵

راهیان کرمانشاه-شهرداری یاسوج-آزادی-کرمانشاه-ساعت ۱۴:۱۵

نفت مسجد سلیمان-نساجی مازندران-بهنام محمدی-مجسد سلیمان-ساعت ۱۴:۳۰

شاهین بوشهر-داماش ایرانیان-شهید بهشتی-بوشهر-ساعت ۱۴:۳۰

استقلال خوزستان-ایرانجوان بوشهر-تختی-اهواز-ساعت ۱۴:۳۰

یادآوران شلمچه-شهرداری بندرعباس-اختصاصی نفت-اهواز-ساعت ۱۴:۳۰

 

شنبه۹۱/۱۱/۲۸-هفته بیستم

ابومسلم خراسان-شاهین بوشهر-ثامن الائمه-مشهد-ساعت ۱۴:۰۰

آهن بافق یزد-نفت مسجد سلیمان-شهدا سنگ آهن-بافق-ساعت ۱۴:۱۵

داماش ایرانیان-گل گهر سیرجان-صنایع دفاع-تهران-ساعت ۱۴:۱۵

نساجی مازندران-شهرداری اراک-شهدا-ساری-ساعت ۱۴:۱۵

برق شیراز-استقلال خوزستان-شهید دستغیب-شیراز-ساعت ۱۴:۱۵

نیروی زمینی تهران-فولاد یزد-شهدا نزاجا-تهران-ساعت ۱۴:۱۵

مس رفسنجان- سایپا شمال-تختی-رفسنجان-ساعت ۱۴:۱۵

شهرداری یاسوج-شهرداری تبریز-تختی-یاسوج-ساعت ۱۴:۱۵

ماشین سازی تبریز-مس سرچشمه-تختی-تبریز-ساعت ۱۴:۳۰

الوند همدان-اتکا گلستان-قدس-همدان-ساعت ۱۴:۳۰

شهرداری بندرعباس-راهیان کرمانشاه-خلیج فارس-بندرعباس-ساعت ۱۴:۳۰

استقلال اهواز-گسترش فولاد تبریز-تختی-اهواز-ساعت ۱۴:۴۵

ملی حفاری اهواز-پاس همدان-اختصاصی نفت-اهواز-ساعت ۱۴:۴۵

ایرانجوان بوشهر-یادآوران شلمچه-شهید بهشتی-بوشهر-ساعت ۱۴:۴۵

درباره نویسنده

هیئت فوتبال آذربایجانشرقی

افزودن نظر

برای نظر دادن به مطلب کلیک کنید