اطلاعیه کمیته مربیان
مربیان

اطلاعیه کمیته مربیان

اطلاعیه کمیته مربیان

احد نظر زاده مسؤول کمیته آموزش و مربیان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ کلیه مربیان (حرفه ای و A آسیا) که در گردهمائی دانش افزایی دو روزه تبریز شرکت نموده بودند

با در دست داشتن کپی مدرک مربیگری (حرفه ای و A آسیا)  به کمیته مربیان هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی واقع در خیابان باغشمال- استادیوم جهان پهلوان تختی تبریز مراجعه و گواهی شرکت خودشان را دریافت نمایند.