شرکت مربی استان در کلاس مدارس فوتبال
مربیان

شرکت مربی استان در کلاس مدارس فوتبال

 

 

 

شرکت مربی استان در کلاس مدارس فوتبال

کمیته آموزش مربیان هیأت فوتبال استان از شرکت یکی از مربیان واجد شرایط استان در کلاس مدرسی مدارس فوتبال پایه خبر داد.

آقای سیروس کیانمهر از مربیان با سابقه استان از مورخه 92/2/7 به مدت 5 روز در آکادمی ملی فوتبال ایران این دوره را با موفقیت به پایان رساندند.