مربیان

کلاس توجیهی مربیگری فوتسال در ورزقان

 

بنا به درخواست هیأت فوتبال شهرستان ورزقان کلاس توجیهی مربیگری فوتسال با شرکت ۴۸ نفر از مربیان و سرپرستان تیم های ورزقان در دانشگاه آزاد سماء این شهرستان برگزار گردید .

در این کلاس یکروزه آقایان احد نظرزاده مسؤول کمیته آموزش و رسول شاکر بعنوان مدرس مطالب آموزشی فوتسال را به شرکت کنندگان ارائه نمودند.