کلاس مربیگری D فوتبال آقایان – استعدادیابی
مربیان

کلاس مربیگری D فوتبال آقایان – استعدادیابی

 

 

 

کلاس مربیگری D فوتبال آقایان – استعدادیابی

یکدوره کلاس مربیگری به مدرسی آقای قادر رحیم زاده و با نظارت آقای احد نظرزاده و با حضور 24 نفر از شرکت کنندگان از تاریخ 92/6/16 لغایت 92/6/20 در شرکت توانیر (زمین چمن) بمدت پنج روز برگزار می شود که تمامی شرکت کنندگان از شهرستان تبریز می باشند.