کلاس مربیگری D آسیا در محلات
مربیان

کلاس مربیگری D آسیا در محلات

کلاس مربیگری D آسیا در محلات

احد نظر زاده مسؤول کمیته مربیان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ در راستای برنامه های جدید هیأت فوتبال استان کمیته آموزش کلاس مربیگری D آسیا (استعدادیابی) برای افراد واجد شرایط محلات تبریز با همکاری کمیته محلات تبریز از روز شنبه 92/10/14 لغایت 92/10/18 در مجموعه ورزشی شهید خیابانی (مشعل) به مدرسی آقای صادق پور حسین برگزار می نماید.