علیرضا رعدی مدرس مربیگری سطح دو فوتسال در تبریز
مربیان

علیرضا رعدی مدرس مربیگری سطح دو فوتسال در تبریز

علیرضا رعدی مدرس مربیگری سطح دو فوتسال در تبریز

از سوی کمیته آموزش علیرضا رعدی، مدرس سطح دو مربیگری فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا در تبریز معرفی شد.

علیرضا رعدی به پیشنهاد کمیته آموزش به عنوان مدرس دروس عمومی، تئوری و عملی دوره آموزش مربیگری سطح دو فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا که از تاریخ 21 تا 26 فروردین در تبریز برگزار می شود، تعیین شد.